Marķētā degviela

Marķētā dīzeļdegviela

“Straujupīte” piedāvā sekojošus marķētās degvielas veidus:

Marķēta degviela

Lai iegādātos marķēto dīzeļdegvielu, klientam jāuzrāda Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izziņa “Par tiesībām iegādāties marķētos naftas produktus”. Izziņas saņemšanai klientam ir jāgriežās VID ar iesniegumu. Iesniegumā jānorāda nepieciešamā informācija saskaņā ar MK 2007.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.525. Papildus informācija atrodama www.latvija.lv mājaslapā.

Svarīgākie dokumenti un instrukcijas, saistībā ar pazeminātās akcīzes degvielas noteikumiem un iesniegumiem: ŠEIT

Dīzeļdegvielu marķē 1000 litriem naftas produktu pievienojot vienu no krāsvielām:

  • (N-etil-1-(4-fenilazofenilazo)naftil-2-amīnu – vismaz 5,0 gramus;
  • N-etilheksil-1-(tolilazotolilazo)naftil-2-amīnu – vismaz 6,5 gramus;
  • N-tridecil-1-(tolilazotolilazo)naftil-2-amīnu) – vismaz 7,4 gramus.

Par ķīmisko vielu izmanto N-etil-N-[2-(1-izobutoksietoksi) etil]azobenzol-4-amīnu (Solvent Yellow 124). SIA “Straujupīte” dīzeļdegvielas marķēšanai izmanto ne vairāk kā 0,2% sēra saturu.

Iezīmētos (marķētos) naftas produktus uzglabā tiem īpaši paredzētā atsevišķā tvertnē. Dīzeļdegvielas piegādi nodrošinām ar mūsu speciālo transportu līdz pasūtītāja norādītajai adresei.

SIA “Straujupīte” piedāvā augstākās klases vasaras (B5) un nultās (A0), pārejas (F), pirmās (A1), otrās (A2) arktiskās klases ziemas dīzeli, ar maksimālo sasalšanas temperatūru līdz -32 grādi.

Klase
 A0  A1  A2
Auksta filtra nosprostošanas punkts (CFPP) jeb sasalšanas 0t -200C -260C -320C
Saduļķošanās 0t -100C -160C -220C

Pasūtīt iespējams arī pa tālruni 28658888 vai e-pastu oskars@straujupite.lv

Dīzeļdegviela

Vasaras un ziemas dīzeļdegviela

Benzīns

95. un 98. markas benzīns

Lauksaimniekiem

Bezakcīzes agro degviela

Gāze

Augstākās klases gāze vairumā